Services
การให้บริการ เรามุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้าของเรา ด้วยการให้บริการในด้านต่างๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
1. การให้บริการก่อนการขาย
- การให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคู่ค้า, การจัดการรูปแบบการขาย การจัดการโครงสร้างราคา, การวางแผนในด้านการขายการตลาด
2. การให้บริการหลังการขาย
- การให้บริการด้านการสั่งซื้อ
- การวางแผนการจัดส่ง
- การจัดการแก้ไขปัญหาการเคลมสินค้า
3. การฝึกอบรม
- การอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- การจัดเก็บสินค้า และ การปรุงสินค้า
- การอบรมในด้านการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์
4. การสนับสนุนอุปกรณ์การขายและสื่อการตลาด
- สนับสนุนอุปกรณ์ในการขาย เช่น ตู้อุ่น, ตู้แช่
- สนับสนุนสื่อการตลาดต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, สื่อแนะนำสินค้า
5. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (QA Field)
- ทีมงาน QA Field ที่จะออกตรวจสอบคุณภาพสินค้า (การจัดเรียง, การปรุง) และ ตรวจอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตู่อุ่น ตู้แช่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภค จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท
Surapon Foods
Surapon Foods